Szczegóły aktualności:

Przetarg: Nieruchomość w Międzyrzeczu

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 18-07-2019

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach: www.lubuskie.pl oraz www.bip.lubuskie.pl umieszczono treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Międzyrzeczu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  zabudowanej.

Położenie nieruchomości

 

Numer działki

 

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

   Międzyrzecz,

ul. Długa,

obręb 0001 Międzyrzecz - 1

 

667/81

GW1M\00029960/6

0,1964

 

142 300,00

 

7 120,00

1100

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości udziela, Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!