Szczegóły aktualności:

Zawiadomienie GIOŚ w sprawie SWISS Krono

Marzena Toczek | Wydarzenia | 23-07-2019

22 lipca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło zawiadomienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska opiniującego pozytywnie wniosek SWISS Krono o uznanie pyłu drzewnego za produkt uboczny niebędący odpadem. Wcześniej postanowienie o wznowieniu postępowania w tej sprawie wydał także urząd marszałkowski.

Sporna decyzja dotyczy uznania pyłu drzewnego produkowanego przez firmę SWISS Krono za produkt uboczny niebędący odpadem. Wydana została przez zastępcę Departamentu Środowiska UMWL w 2018 na podstawie postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), który wydał pozytywną opinię. Teraz o stwierdzeniu jej nieważności, zawiadomił GIOŚ.

Podobne sprawy toczyły się w innych województwach. Tam jednak Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opiniował wnioski negatywnie z uwagi na zagrożenie dla środowiska. Przykładem jest decyzja z Zachodniego Pomorza dot. firmy Kronospan ze Szczecinka. Wg. opinii tamtejszego WIOŚ, pył drzewny z drzewa przetworzonego należało uznać za odpad i utylizować zgodnie z ustawą o odpadach.

W załączeniu: opinia WIOŚ Zachodniopomorskiego

Zapisz się do naszego newslettera!