Szczegóły aktualności:

Most w Milsku na dobrej drodze!

Michał Iwanowski | Wydarzenia | 24-07-2019
Most w Milsku na dobrej drodze! fot. Krzysztof Kubasiewicz

Przyspieszenie prac nad realizacją budowy mostu na Odrze w Milsku wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – było tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wójtami i burmistrzami gmin zainteresowanych tą inwestycją. – Ta inwestycja będzie realizowana z ogromnym zaangażowaniem samorządu województwa i jego służb. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo dostępność komunikacyjna to nasz priorytet – powiedziała marszałek.

W spotkaniu uczestniczyli – oprócz marszałek Polak – także radny województwa i szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Sebastian Ciemnoczołowski oraz wójtowie: Zaboru – Robert Sidoruk, Trzebiechowa – Izabella Staszak, Bojadeł – Krzysztof Gola, Kolska – Henryk Matysik, a także burmistrz Sławy – Cezary Sadrakuła oraz Dariusz Tarnas - przewodniczący  Rady Gminy Zabór. Przebieg realizacji tej inwestycji przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder.

Przypomnijmy, że przetarg na budowę mostu na Odrze w Milsku wraz z budową obwodnic wsi Zabór, Łaz i Milsko (w systemie zaprojektuj-wybuduj) został rozstrzygnięty w 2017 r. Wygrała go firma MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Obecnie trwa projektowanie zadania – procedura wydawania decyzji ZRID oraz uzgodnienia Projektów Wykonawczych i Specyfikacji Technicznych. Według pierwotnych planów otwarcie mostu przewidziane było na rok 2021, jednak w roku 2018 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ustaliło wyższe parametry dotyczące wysokości wody żeglownej na Odrze (z 5,25 metra na 7 metrów). Ponieważ pociągało to za sobą konieczność przeprojektowania mostu i znacznego zwiększenia kosztów inwestycji na Odrze, samorząd województwa odwołał się od tej decyzji. Po pół roku ministerstwo zgodziło się wprawdzie na dotychczasowe parametry, jednakże opóźniło to projektowanie inwestycji.

Obecnie problemem są protesty grupy radnych i mieszkańców gminy Zabór, którzy domagają się innego niż planowany przebiegu drogi wojewódzkiej 282. Z obawy, że mogłoby to znowu opóźnić tę strategiczną inwestycję, wójtowie i burmistrzowie Sławy, Bojadeł, Kolska i Trzebiechowa zwrócili się do marszałek województwa z apelem o przyspieszenie prac nad tą inwestycją: „Pomysł zablokowania inwestycji godzi w interesy naszych samorządów oraz w potrzeby mieszkańców regionu” – napisali. Również Rada Gminy Bojadła podjęła uchwałę (Nr VIII/42/2019), w którym apeluje do marszałek woj. lubuskiego o przyspieszenie prac nad budową mostu i drogi. „Powstanie mostu przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy oraz całego regionu, dlatego żądamy przyspieszenia prac nad budową mostu i infrastruktury drogowej. Jednocześnie chcemy zapewnić Panią Marszałek, iż wspieramy Panią w w/w sprawie” – napisali w uzasadnieniu radni Bojadeł. Wójt Bojadeł Krzysztof Gola, podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podkreślił, że wskutek wykluczenia komunikacyjnego spowodowanego brakiem mostu na Odrze, liczba mieszkańców gminy spada od wielu lat. Z kolei wójt Kolska Henryk Matysik dodał, że jego gmina czeka na most w Milsku od 1997 r., czyli od historycznej powodzi na Odrze. Prom na Odrze często nie może kursować z powodu niskiego lub wysokiego stanu wody, a to wydłuża komunikację z Zieloną Górą o kilkadziesiąt kilometrów.

- Zapewniam, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, mimo problemów. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – powiedziała marszałek. – Widzę ogromne zaangażowanie samorządu województwa i jego służb w tej sprawie.

Radny Sebastian Ciemnoczołowski zaproponował zorganizowanie sesji Rady Gminy Zabór, z udziałem wszystkich zainteresowanych, marszałek woj. lubuskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wójtów i burmistrzów, których celem byłoby wyjaśnienie spornych kwestii. Ustalono, że takie spotkanie odbędzie się w niedalekiej przyszłości.

Galeria zdjęć

Most w Milsku na dobrej drodze

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!