Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 25-07-2019

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30, w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.
  3. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.
  4. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24.06.2019 r.
  6. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!