Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 26-07-2019

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 2 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie podziału środków w ramach konkursu „Lubuska Odnowa Wsi”.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 15.04.2019 r.
  4. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!