Szczegóły aktualności:

Przetarg: Nieruchomość w Międzyrzeczu

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 26-07-2019
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz stronach www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego, na sprzedaż udziału nieruchomości w Międzyrzeczu, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego. Drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczy sprzedaży udziału 5/100 w części nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 5/100 w części nieruchomości gruntowej zabudowanej

Położenie nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza
dla udziału 5/100

w nieruchomości

 (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Międzyrzecz,

ul. Przemysłowa 2

obręb 0002,

Międyzrzecz-2

 

79/2

GW1M/00026630/3

0,2141

160 470,00

8 030,00

1000

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108.

Szczegółowych informacji, w sprawie  udziału 5/100 w ww. nieruchomości, przeznaczonego do sprzedaży można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!