Szczegóły aktualności:

Mędzyrzecz: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 01-08-2019
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz stronac www.lubuskie.plwww.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Międzyrzeczu.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Położenie nieruchomości

Oznaczenie działek wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (ha)

 Cena wywoławcza nieruchomości (zł)

 Wysokość wadium (zł)

Godzina przetargu

             

Międzyrzecz, ul. Leśna obręb 0001, Międzyrzecz - 1

 

667/49 667/58

 

GW1M/0002 9960/6

0,0192

7 500,00

750,00

12 00

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem tel. 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego newslettera!