Szczegóły aktualności:

Stosowanie klauzul społecznych - webinarium

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 08-08-2019
Serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Urząd Marszałkowski, które dotyczyć będzie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych w ramach RPO L2020. Wydarzenie odbędzie się 20 sierpnia w godzinach 11.00-12.30.
Webinarium poprowadzi Maciej Gnela, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalista prowadzący Forum Zamówień Publicznych dla Metropolii Krakowskiej, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu usług doradztwa z zakresu zamówień publicznych.

Program webinarium:

- Zamówienia publiczne – definicja

- Kto to jest osoba zagrożona wykluczeniem społecznym na gruncie prawa zamówień publicznych

- Stosowanie klauzul społecznych na tle naczelnych zasad prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji

- Stosowanie klauzul społecznych, na tle innych polityk stawianych do realizacji przez UE, w toku zamówień publicznych

- Klauzule społeczne w ustawie prawo zamówień publicznych

a. Wyłączność udzielania zamówienia na rzecz „III sektora”

b. Obowiązek zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 4 p.z.p.

c. Klauzule społeczne jako kryterium oceny ofert

- Obowiązek stosowania klauzul społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie na gruncie interpretacji Ministerstwa Rozwoju z 2017 r.

Weź udział w webinarium: https://www.landpage.co/1acf646a0b4f2aa62b93

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119.

Zapisz się do naszego newslettera!