Szczegóły aktualności:

Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim

Marzena Toczek | Wydarzenia | 09-08-2019

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski wystąpili z inicjatywą zwołania nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 12 sierpnia br., o godz.13:00. Celem posiedzenia będzie poinformowanie radnych województwa o sytuacji epidemiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego.

9 sierpnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z prorektorem Wojciechem Strzyżewskim, prezesem lecznicy dr Markiem Działoszyńskim oraz dr Renatą Korczak – specjalistą ds. chorób zakaźnych.

Prezes lecznicy oraz dr Renata Korczak przedstawili informację na temat podjętych przez szpital działań w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli)

Procedury Zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Szpitala Uniwersyteckiego nr 113/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy.

Zobacz: Zarządzenie

5 sierpnia 2019 r. wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na Klinicznych Oddziałach: Neurochirurgii i Chorób Wewnętrznych - na okres 7 dni, a 7 sierpnia 2019 r. w Klinicznym Oddziale Neonatologii i w Klinicznym Oddziale Hematologii.

Dodatkowo na podstawie zaleceń zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wstrzymano planowe przyjęcia na wszystkich oddziałach Szpitala. Dla bezpieczeństwa pacjentów i odwiedzających ograniczono odwiedziny do 1 osoby przy pacjencie, po uprzednim zapoznaniu się  z „Informacją dla odwiedzających” .

Prezes poinformował, że realizowane są postanowienia protokołu kontroli Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Konsultanta ds. Mikrobiologii i Epidemiologii. Poinformował także o podjętych działaniach sanitarno-higienicznych - przeprowadza się  dekontaminację (proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej) z fumigacją pomieszczeń (zwalczanie bakterii), gdzie przebywali pacjenci skolonizowani klebsiellą pneumoniae, w tym Pracowni Tomografii Komputerowej oraz w Pracowniach Rentgenodiagnostyki.

Szpital o zasiniałej sytuacji informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W lubuskiej prasie zamieszczono szczegółowe informacje na temat wykrytej w Szpitalu bakterii. Informacji w lokalnej telewizji udzielił Dyrektor ds. medycznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Ustalono również, że podczas sesji przestawiona zostanie uchwała budżetowa w sprawie przyznania dla Szpitala Uniwersyteckiego dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwoli na szybką identyfikację patogenu w organizmie pacjentów.

 

Zapisz się do naszego newslettera!