Szczegóły aktualności:

Klub Sportowy „Active Life” z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-08-2019

Klub Sportowy „Active Life” decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na realizację zadania pn. Zachodnia Liga MTB - Finał 2019.Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji cyklu amatorskich maratonów MTB pn. „Zachodnia Liga MTB”. Powstanie cyklu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego środowiska sympatyków kolarstwa górskiego. Wyścigi są imprezą cykliczną mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych grupach wiekowych, integrującą rodziny. W tym roku odbywa się 12 imprez, a impreza finałowa odbędzie się w Mironicach w dniu 15.09.2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera!