Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 04-09-2019

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 4 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali:

  1. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
  2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2019 roku.
  3. Informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w roku 2018.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Drezdenko.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będącej własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
  6. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 285 w gminie Gubin.
  7. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Świebodzin prowadzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 276 polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie.
  8. Apel do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową o istotnym znaczeniu dla Województwa Lubuskiego i pozostałych części kraju.

Zapisz się do naszego newslettera!