Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 09-09-2019

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 września 2019 r. o godz. 9:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2019 roku.
  2. projekt uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki”.
  3. projekt uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage).

Zapisz się do naszego newslettera!