Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 09-09-2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 września 2019 r. o godz. 10:30 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie komisji zaopiniowali:

 

  1. informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. jednostek ochrony zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.
  2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. instytucji kultury.
  3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
  4. informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półroczne 2019 roku.
  5. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
  6. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.
  7. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
  8. projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
  9. projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.

Ponadto przyjęli informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2019 r.-30.06.2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera!