Szczegóły aktualności:

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Trasch Attack” w Lipinach

Małgorzata Trzcionkowska | Tryb pozakonkursowy | 29-08-2019

Ludowy Zespół Sportowy „Trasch Attack” z siedzibą w Lipinach złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Piłka nożna - pasja, szacunek i kulturalny doping.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji mini turnieju piłki nożnej dla dzieci wraz z akcją mającą na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do kulturalnego dopingu i zasad gry fair play.
W ramach działania odbędzie się mini turniej piłki nożnej dla zawodników z Lipin i Lubięcina oraz z Wschowy i Przybyszowa. Turniej będzie prowadzony w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Uczestnikami turnieju będą zawodnicy w przedziale wiekowym 8-14 lat.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 sierpnia br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Ludowego Zespołu Sportowego „Trasch Attack” w Lipinach i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 2.500 zł.

Treść ofert znajdziesz TUTAJ

Zapisz się do naszego newslettera!