Szczegóły aktualności:

Oferta Stowarzyszenia Ju Jitsu Shogun w Witoszynie

Małgorzata Trzcionkowska | Tryb pozakonkursowy | 30-08-2019

Stowarzyszenie Ju Jitsu Shogun z siedzibą w Witoszynie złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Ogólnopolskie seminarium sztuk walki dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży uprawiających sztuki walki. Seminarium zaplanowane jest w terminie 22-24.11.2019 r. w Witoszynie. Program przewiduje naukę Ju Jitsu i Kenjutsu dla dzieci i młodzieży mający różny poziom zaawansowania. Seminarium skierowane jest do osób, których celem jest poprawa sprawności fizycznej, kondycji ruchowej oraz nabywania umiejętności samoobrony. Uczestnikami seminarium będą osoby m.in. z Wymiarek, Żagania, Szprotawy, Przewozu i Świebodzina.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 sierpnia br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Ju Jitsu Shogun w Witoszynie i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 4.000 zł.

Treść oferty znajdziesz TUTAJ

Zapisz się do naszego newslettera!