Szczegóły aktualności:

Warsztaty i konkursy kulinarne dla seniorów

Łukasz Chybiński | Tryb pozakonkursowy | 30-08-2019

W dniu 30 sierpnia br., do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niedoradzu na zadanie pn.: „Festyn rodzinny w Niedoradzu”, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 3.000 zł.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie publiczne polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów i konkursów kulinarnych dla seniorów z powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, a także występach artystycznych zespołów śpiewaczych podczas festynu rekreacyjnego w Niedoradzu. Podczas festynu odbędzie się pokaz – kurs pierwszej pomocy, a także będzie możliwość zmierzenia ciśnienia.
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 sierpnia br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niedoradzu  i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 3.000 zł.

Zapisz się do naszego newslettera!