Szczegóły aktualności:

Oświadczenie w sprawie reportażu TVP

Marzena Toczek | Wydarzenia | 07-09-2019

W związku ze stronniczym, nierzetelnym i upolitycznionym potraktowaniem ważkiego tematu ochrony powietrza dla miasta Żary w Magazynie Śledczym Anity Gargas pt. „Toksyczne odpady, fabryka kleju i lokalny układ”, wyemitowanym na antenie TVP1 w dn. 05.09.2019 r. poniżej publikujemy oświadczenie w tej sprawie.

W związku ze stronniczym, nierzetelnym i upolitycznionym potraktowaniem ważkiego tematu ochrony powietrza dla miasta Żary w Magazynie Śledczym Anity Gargas pt. „Toksyczne odpady, fabryka kleju i lokalny układ”, wyemitowanym na antenie TVP1 w dn. 05.09.2019 r., informuję, że wbrew tezom zawartym w reportażu, ani osoba marszałka województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak, ani tym bardziej jej przynależność polityczna do Platformy Obywatelskiej nie miały żadnego związku z decyzją podjętą przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w dniu 31.12.2018 r., uznającą pył drzewny za produkt uboczny powstający w fabryce Swiss Krono w Żarach. Było wręcz przeciwnie, o czym świadczą poniżej przedstawione argumenty, które nie zostały w reportażu zasygnalizowane, mimo przedstawienia ich Autorce reportażu.

1)     Po pierwsze, sprawa decyzji dla firmy Swiss Krono nie była przedmiotem posiedzenia Zarządu Województwa, a zatem marszałek Elżbieta Anna Polak nie uczestniczyła w procedurze wydawania w/w decyzji; decyzja została wydana bez wiedzy marszałek województwa, przez zastępcę dyrektora Departamentu Środowiska Jerzego Raczyńskiego na podstawie upoważnienia jakie posiadała dyrekcja Departamentu. Po protestach mieszkańców Żar i po zapoznaniu się z problemem, marszałek Elżbieta Anna Polak wydała decyzję o wznowieniu postępowania, skutkiem czego decyzja zostanie podjęta powtórnie.

2)     Po drugie, wyeksponowanie w reportażu przynależności politycznej marszałek województwa do Platformy Obywatelskiej (poprzez m.in. posiłkowanie się archiwalnymi ujęciami z Grzegorzem Schetyną), poza oczywistą absurdalnością powiązania tego faktu z wydaną przez Departament Środowiska decyzją, jest tym bardziej nieuprawnione, że zgodnie z Umową koalicyjną w samorządzie województwa lubuskiego, nadzór i odpowiedzialność merytoryczną za Departament Środowiska ponosi PSL, jako Koalicjant Platformy Obywatelskiej.

3)     Po trzecie, w/w decyzja została wydana na podstawie opinii wydanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pozytywnie opiniującej wniosek Swiss Krono o uznanie pyłu drzewnego za produkt uboczny. Tymczasem WIOŚ jest instytucją niezależną od samorządu województwa, której z Urzędem Marszałkowskim nie łączy żaden stosunek podległości. Co więcej, WIOŚ jest instytucją administracji rządowej, podległą rządowi PiS, a nie Platformy Obywatelskiej, co nie zostało w reportażu nawet zasygnalizowane.

4)     Po czwarte, insynuowanie w zapowiedziach reportażu, jakoby marszałek województwa lubuskiego z Platformy Obywatelskiej „roztaczała ochronny parasol” nad lokalnym układem w Żarach, stanowi przykład zniesławienia, ścigany z art. 212 Kodeksu karnego. Przeciwko takiej tezie świadczą argumenty wymienione w punkcie 1) i 3). Ponadto szereg działań marszałek województwa lubuskiego, zmierzały do rozwiązania tej kryzysowej sytuacji w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców Żar, jak też z zachowaniem legalności postępowania i w ramach posiadanych kompetencji. Oprócz wspomnianego wznowienia postępowania dotyczącego wydanej decyzji, zlecone zostaną, na koszt samorządu województwa, niezależne od WIOŚ badania jakości powietrza w Żarach.

Michał Iwanowski
Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

Zapisz się do naszego newslettera!