Szczegóły aktualności:

Szkolny Związek Sportowy „ZIEMIA LUBUSKA” z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 10-09-2019

Szkolny Związek Sportowy „ZIEMIA LUBUSKA” z Zielonej Góry decyzją zarządu otrzymał wsparcie w wysokości 2 tys. zł na realizację zadania pn. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, miast, gmin i powiatów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za rok szkolny 2018/2019, które obejmuje klasyfikację punktową wszystkich imprez sportowych zrealizowanych pn. Lubuska Olimpiada Młodzieży. W podsumowaniu udział wezmą dyrektorzy i nauczyciele 18 najlepszych szkół w 3 kategoriach wiekowych oraz przedstawiciele 6 najlepszych samorządów w kategorii powiaty, miasta, gminy w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.

Zapisz się do naszego newslettera!