Szczegóły aktualności:

Otwarcie pracowni Zawodowców w Gorzowie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 10-09-2019

10 września 2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni w ramach projektu "Zawodowcy 2.0". Podczas uroczystości wicemarszałek Łukasz Porycki wraz z prezydentem Gorzowa Wlkp. Jackiem Wójcickim podpisali aneks do umowy, który zwiększył wartość dofinansowania projektu o kwotę 1 580 000 zł. Tym samym całkowita wartość projektu wyniosła 17,2 mln zł.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem głównym jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF GW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli, szkół zawodowych i 1 placówki oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020, jakim jest „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego” poprzez następujące wsparcie:
- utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wyposażenie w środki trwałe i materiały dydaktyczne, utworzenie specjalistycznych pracowni zawodowych,
- doskonalenie i podnoszenie kompetencji zawodowych;
- zdobywanie kwalifikacji zawodowych;
- realizacja staży i praktyk;
- START-UP- przygotowanie do samozatrudnienia;
- koła naukowe.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także uczniów i słuchaczy tych szkół i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli. Celem wsparcia jest wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na regionalnym rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Galeria zdjęć

Otwarcie pracowni w ramach projektu "Zawodowcy 2.0"

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!