Szczegóły aktualności:

Lubuski Włącznik

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 11-09-2019

11 września 2019 r. ruszyła IV edycja konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Głównym celem konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs dedykowany jest w szczególności podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego tj.: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym czy spółkom non profit, a także centrom integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

DODATKOWO, organizator przewidział NOWĄ KATEGORIĘ, dedykowaną jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostkom podległym. W tej kategorii chcielibyśmy docenić jednostki, które realizują zamówienia publiczne z zastosowaniem aspektów i klauzul społecznych.

W ramach konkursu nagradzane będą podmioty w CZTERECH następujących kategoriach:

I. PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ – kategoria dedykowana jest stowarzyszeniom i fundacjom, prowadzącym działalność odpłatną statutową lub/i działalność gospodarczą, spółdzielniom socjalnym, spółkom non profit, które działają min. 2 lata od dnia rejestracji.

II. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) z województwa lubuskiego.

III. DEBIUT – kategoria dedykowana jest podmiotom ekonomii społecznej, wymienionym w kategorii I, jednak działającym min. 1 rok od dnia rejestracji.

IV. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Laureaci konkursu w ramach kategorii  I, II, III otrzymają:

TYTUŁ LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO, zaświadczający o wysokim poziomie jego produktów czy realizacji usług oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na uwidocznienie i rozwój podmiotu.
Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii IV otrzyma:

TYTUŁ URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ STATUETKĘ.

Jednocześnie, wszyscy nagrodzeni zyskają PROMOCJĘ w regionalnych mediach oraz na stronach organizatora oraz nagrody niespodzianki od naszych medialnych partnerów.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: podmiot, który chce wziąć udział
w konkursie, osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

Jak zgłaszać? Za pośrednictwem formularzy konkursowych dostępnych pod linkiem:

http://www.es.lubuskie.pl/pl/Dzialy/Konkurs-i-Targi/Zglos-do-Konkursu

Ponadto, w załączeniu do Regulaminu konkursu, dostępny jest formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby ROPS pod adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra

Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z TVP 3 Gorzów Wlkp., oraz Radiem Zachód, a także  Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES).

Więcej o konkursie oraz Regulamin konkursu, dostępny pod linkiem:
http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/INAUGURACJA-IV-EDYCJI-KONKURSU-LUBUSKI-WLACZNIK.-LIDER-BIZNESU-SPOLECZNEGO

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 04.10.2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera!