Szczegóły aktualności:

Lubuski Sejmik Seniorów II kadencji (wideo)

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 16-09-2019

16 września br. odbyła się inauguracyjna sesja Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji. - W 2017 r. przyjęliśmy w naszym województwie program dla seniorów i konsekwentnie krok po kroku go realizujemy – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas obrad marszałek przedstawiła inicjatywy skierowane de seniorów. Wybrano także przewodniczącą Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji, którą została Urszula Chudak.

Materiał filmowy

- Dzięki sejmikowi w naszym corocznym budżecie uchwalamy konkretne pieniądze na rzecz programu dla seniorów. W 2018 r. w ramach konkursu przeznaczono 300 tys. zł, w 2019 r. jest to 580 tys. zł - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek podkreślała, że dużo większe wsparcie płynie z Unii Europejskiej. Wartość projektów realizowanych przy wsparciu EFS w obecnej perspektywie, a dotyczących domów dziennego pobytu i klubów seniora wynosi ok. 34,2 mln zł. Dzięki tym projektom na terenie województwa lubuskiego działa ogółem 14  Dziennych Domów Pobytu w takich miejscowościach jak: Krosno Odrzańskie, Zielona Góra - 2, Wschowa, Gorzów Wielkopolsk.- 2, Deszczno - 2, Świebodzin - 2, Sulęcin, Otyń, Szczaniec, Górzyca. – Tam, gdzie nie powstały dzienne domy, utworzono kluby seniora. W Lubuskiem powstały 23 Kluby Seniora - posiadają je: Krosno Odrzańskie, Słubice, Cybinka, Pszczew, Zielona Góra – 5, Bojadła, Kargowa, Bledzew, Małomice, Wymiarki, Rzepin, Gorzów Wlkp. - 3, Świebodzin, Drezdenko, Zwierzyn, Ojerzyce, Deszczno.

Obecnie trwa procedura konkursowa na kwotę dofinansowania 12,4 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 27 września do 4 października br. W przewidywanych zmianach Programu RPO Lubuskie 2020 na działanie to w końcu roku może trafić dodatkowo kwota 10 mln zł.

Samorząd województwa przeznaczył także 10 mln zł na wymianę tzw. kopciuchów. Nabór wniosków trwa od 11 września do 8 października 2019 r. Wnioskodawcami mogą być gminy lub ich zakłady komunalne. Dofinansowanie unijne 50%, 30% gmina pozostałe max 20% ostateczny odbiorca.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła do udziału w Okrągłym Stole dla Seniorów, który odbędzie się 27 września 2019 r. - Rozmawialiśmy już z młodymi, był okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia, teraz czas na seniorów. W najbliższym czasie zaplanowano wiele inicjatyw: 30.09.2019; Kongres Seniorów w Warszawie, 11.10.2019; inauguracja roku akademickiego na UTW w ZG oraz w dniach 7-12.10.2019 odbędzie się  XXI Lubuski Tydzień Seniora

Na początku obrad wręczono zaświadczenia o objęciu mandatu radnego.- Wszyscy jesteśmy bardzo aktywni, ta aktywność przyprowadziła nas w to miejsce, w którym jesteśmy  – mówiła przewodnicząca sejmiku Urszula Chudak. Podczas obrad głos zabrali:

Barbara Kwiatkowska z powiatu słubickiego, która apelowała o poparcie w 2020 r. wniosku dot.  budowy geriatrii.

Ewa Gubernator podkreślała, że seniorzy liczą na działania profilaktyczne. Dodała, że wszystkim to wyjdzie na dobre. Drugie zagadnienie dotyczyło ścieżek rowerowych. - To w naszym powiecie na razie wizja. Wielu seniorów przemieszcza się między miejscowościami. Istotne jest oznakowanie, które podniosłoby bezpieczeństwo. To nie tylko problem naszego żagańskiego powiatu - mówiła

Krystyna Magdziarek zaznaczyła, że powstanie ośrodka geriatrii to inicjatywa bardzo ważna. Dopytywała także, czy 10 mln zł, które zostały przeznaczono na wymianę piecy dotyczyło tylko seniorów czy było to ogólne wsparcie.  

Regina Drgas z UTW w Nowym Miasteczku apelowała o możliwość zorganizowania przejazdów do Zielonej Góry do CRS-u, teatru, kina. Czy jest szansa raz w miesiącu na darmowy bilet wstępu do tych instytucji? – dopytywała.

Krystyna Stachów z gminy Niegosławice dopytywała o możliwość dofinansowania działań dla seniorów.  

Lech Krychowski dopytywał m.in.:
1) Czy Gmina Lubsko może uzyskać wsparcie finansowe na remont Klubu Seniora z funduszy środków przeznaczanych przez urząd marszałkowski na aktywizację Seniorów w naszym województwie na bieżący i przyszły rok (prace remontowe prowadzone będą też w roku przyszłym)?
2) czy Gmina Lubsko może otrzymać wsparcie finansowe na wyposażenie Klubu Seniora  oraz prowadzenie działalności w zakresie aktywności kulturalnej Seniorów?

Do niektórych zapytań odniósł się dyr. Tomasz Wróblewski. Odpowiedział m.in. w sprawie dofinansowania ośrodka geriatrii. ZWL przeznaczył 2 mln zł na I etap przedsięwzięcia. Całość to 9 mln zł. Jesteśmy na etapie projektowania budżetu i będziemy starali się uwzględnić. W sprawie profilaktyki przypomniał, że od 10 lat w Drzonkowie, a  w ostatnim czasie w całym województwie organizowane są pikniki zdrowia. Podkreślił, że wczoraj piknik taki odbył się w  Kargowej, zachęcał do udziału w kolejnych. 

Dyrektor ROPS Jakub Piosik mówił natomiast o możliwościach utworzenia domów seniora. - Już 27 września rusza nabór w konkursie, zachęcam do aplikowania i do kontaktu z pracownikami Dep. EFS. - mówił dyrektor Piosik.

Radni dopytali także o wyjaśnienie pewnych punktów w statucie. W obradach wzięli udział senator Waldemar Sługocki, poseł Katarzyna Osos oraz dyrektor ROPS Jakub Piosik.

Celem Lubuskiego Sejmiku Seniorów jest zmotywowanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym regionu oraz diagnoza problemów i bieżących potrzeb seniorów.

Mandat Radnego Seniora w trakcie II kadencji pełnią:
1)    Barbara Antoniak
2)    Czesław Apanasowicz
3)    Helena Binicewicz
4)    Maria Borkowska
5)    Małgorzata Bosa
6)    Aniela Brodzińska
7)    Urszula Chudak
8)    Grażyna Dereń
9)    Regina Drgas
10)  Ewa Gubernator
11)  Jerzy Jabłoński
12)  Zofia Jakubiak
13)  Zbigniew Jankowski
14)  Aleksander Kaczorowski
15)  Krystyna Klimaszewska
16)  Edward Korban
17)  Władysław Kozak
18)  Lech Krychowski
19)  Barbara Kwiatkowska
20)  Andrzej Lambryczak
21)  Krystyna Magdziarek
22)  Irena Marciniak
23)  Krystyna Orwat
24)  Elżbieta Patalas-Fanajło
25)  Halina Pilipczuk
26)  Ludmiła Rudziakowicz
27)  Krystyna Stachów
28)  Włodzimierz Szopinski
29)  Brygida Wróblewska
30)  Kazimierz Zieliński

Galeria zdjęć

Lubuski Sejmik Seniorów II kadencji

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!