Szczegóły aktualności:

Stypendia dla przyszłych lekarzy po raz trzeci

Małgorzata Tramś-Zielińska | Zdrowie | 17-09-2019

18 września br. rusza trzeci nabór wniosków o pomoc materialną dla studentów kierunków lekarskich. – Te stypendia pozwolą na pokrycie deficytu lekarzy w Lubuskiem. Dzisiejsi studenci za kilka lat podejmą pracę w tutejszych szpitalach. Zatem inwestycja w stypendia zwróci nam się z nawiązką – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Wnioski można składać do 31 października 2019 r.

Zarząd województwa ogłosił trzeci nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 dla studentów kształcących się na kierunkach lekarskich. Wysokość stypendium wynosi 2 tys. zł brutto miesięcznie.
Stypendium może być przyznane studentowi III, IV,V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem kierunku lekarskiego;

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;

3) zawrze umowę stypendialną.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. - Dzięki tej inicjatywie i środkom samorządu województwa pozyskujemy lekarzy, których w regionie bardzo brakuje. Mam nadzieję, że zakochają się w Lubuskiem i zostaną – mówi marszałek.

W poprzednich latach wnioski składali studenci z uczelni medycznych z miast: Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Lublin, Wrocław, Olsztyn, Łódź, Rzeszów.

Na ten akademicki zabezpieczono kwotę 900 tys. zł, a z pomocy stypendialnej skorzysta 50 studentów.  

Inicjatorką powstania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim była marszałek Elżbieta Anna Polak. Kierunek powstał w 2015 r. Od początku samorząd województwa mocno wspiera jego funkcjonowanie poprzez dofinansowanie budowy infrastruktury, a także finansowanie kadry. Kolejnym krokiem były stypendia dla przyszłych lekarzy, którzy swoją przyszłość zwiążą z jednostkami ochrony zdrowia w regionie lubuskim.

Zapisz się do naszego newslettera!