Szczegóły aktualności:

Marszałek z wizytą w Santoku

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 19-09-2019
Marszałek z wizytą w Santoku fot. Krzysztof Kubasiewicz

19 września br. w Santoku marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z włodarzami gminy. Rozmawiano o możliwościach współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą. Wizyta obejmowała zwiedzanie Muzeum Grodu Santok, wieży widokowej z 1935 r. oraz powstającej mariny.

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła o aktualnych konkursach oraz o nowej perspektywie finansowej. - Na dziedzictwo kulturowe nie ma już środków, ale renegocjujemy z Unią Europejską przesunięcia w działaniach. Nowa pula ma być w nowej perspektywie. - Region silny społecznie to jeden z pięciu priorytetów, w którym mieści się dziedzictwo kulturowe – mówiła marszałek. Wspomniała o możliwościach wsparcia w ramach Budżetu Inicjatyw Obywatelskich, z którego korzysta wiele środowisk. Marszałek zapowiedziała, że w najbliższym czasie ruszy także budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy będą głosować na inwestycje, które będę realizowane. - Ważne jest społeczeństwo obywatelskie. Ludzie swoją pracą, zaangażowaniem i wkładem tworzą wspaniałe wydarzenia w naszym regionie. Mają pomysły, są zaangażowani i dzięki temu odnoszą sukces – mówiła marszałek.

Santok posiada wspaniałe tereny rekreacyjne, lasy i miejsca do aktywnego odpoczynku. Poseł Krystyna Sibińska przyznała, że gmina zachwyca. Piękne widoki, świeże powietrze. Warto odkrywać te tereny – mówiła.

Wójt Paweł Pisarek omówił w skrócie specyfikę gminy. Przedstawił wspólne działania dotyczące muzeum. - Mamy wielkie serce do działań. Podstawowa sprawa, która nas łączy to muzeum - mówił wójt. Cały przyszły rok będzie potrzebny na realizację. Rozpisaliśmy przetarg na udostępnienie grodziska do ruchu turystycznego, koszt inwestycji to pół miliona złotych. Powstaną punkty widokowe, miejsca dla turystów. Razem z mariną będą to bardzo ciekawe miejsca turystyczne. Naszym największym wydarzeniem są Dni Grodu, które urastają na ciekawą historycznie imprezę, ciszącą się coraz większą popularnością – mówił wójt. Goście mieli okazję obejrzeć film z tegorocznych Dni Santoku. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym marszałek województwa.

Podczas spotkania dyrektor muzeum w Gorzowie Wielkopolskim Ewa Pawlak omówiła projekt dofinansowany z ministerstwa. - Zrobiliśmy już wiele, konkurs został przesunięty na sierpień. 20 września będziemy mieli jasną sytuację z przetargiem. Jak tylko wyłonimy wykonawcę będziemy z nim rozmawiać o harmonogramie. Jest pół roczne opóźnienie jeśli chodzi o ten konkurs. Projekt został wysoko oceniony, wyżej niż w ubiegłym roku. Będziemy robić wszystko, aby to muzeum było otwarte na Dni Grodu, które odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca. Wnioskowaliśmy o 400 tys. dostaliśmy prawie 320 tys. zł. Mamy przyznane środki od zarządu województwa na wyposażenie - mówiła dyr. Ewa Pawlak.     

Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa

W marcu 2019 r. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu Wspieranie działań muzealnych o dofinansowanie wystawy pt. Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa w kwocie 400.000,00 zł. Planowany całkowity koszt stałej, nowoczesnej wystawy to  595 040,00 zł, kwota przyznanej dotacji 319 500,00 zł. 

Głównym założeniem projektu „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” jest stworzenie nowoczesnej, stałej wystawy prezentującej dzieje średniowiecznego grodu w Santoku w świetle najnowszych wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych na grodzisku. Wystawa ma na celu zwiększenie świadomości znaczenia dziejów grodu w Santoku oraz jego roli jako strażnicy królestwa na tle historii Polski, poszerzenie wiedzy o początkach powstawania państwa polskiego, rozbudzenie wśród mieszkańców regionu poczucia dumy z miejsca zamieszkani.

W  roku 2019 środki przyznane przez Województwo Lubuskie to:
- 67.108,00 - dotacja celowa majątkowa, jako wkład własny I etapu projektu, zwiększona  o 40.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania„Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”,
- 70.000,00 – zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia sal edukacyjnych, biurowych i socjalnych w filii Muzeum w Santoku. 

Łączą nas rzeki
Jednym z punktów dzisiejszej wizyty było zwiedzanie powstającej mariny. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 – 2020 (RPK) realizowany jest projekt „Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Partnerami sąGmina Rüdersdorf i Gmina Santok. Wartość dofinansowania wynosi 1 740 011,50 mln EUR.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gmin Rüdersdorf i Santoka wraz z jej zabytkami kulturowo-historycznymi poprzez budowę pierwszej infrastruktury turystyki wodnej w formie dwóch niewielkich marin.

Działania w projekcie
Santok: budowa małej mariny oraz basenu portowego, pomostu pływającego, slipu wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń, mała architektura), budowa dwóch budynków dla wędkarzy, budowa budynku informacji turystycznej, przebudowa budynku magazynowego na magazyn na sprzęt wodny z zapleczem socjalnym

Rüdersdorf: budowa małej mariny dla sportowych jednostek pływających, uporządkowanie terenu i szerokie prace rozbiórkowe, urządzenie miejsca biwakowego wraz ze szlakami turystycznymi, terenami zielonymi oraz zabytkowymi schodami i murami w sąsiedztwie znajdującego się pod ochroną konserwatorską, historycznego budynku administracji w dawnym budynku administracji kopalni będzie urządzany punkt informacji turystycznej i kasy Parku Muzealnego, a także punkt gastronomiczny. Ponadto w byłym budynku komina zostaną udostępnione urządzenia sanitarne.

Galeria zdjęć

Marszałek z wizytą w Santoku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!