Szczegóły aktualności:

„Debata Rolna 2019”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 20-09-2019

20 września br. w urzędzie marszałkowskim odbyła się „Debata Rolna 2019”. Głównym zadaniem debaty jest wsparcie i promocja rolnictwa poprzez podejmowanie istotnych tematów dla lubuskiej i polskiej wsi, a także zaproszenie do dyskusji na aktualne, problemowe tematy.

Gości spotkania powitali Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Prezes LIR  rozpoczął od tematu dotyczącego suszy. – Problem był już w 2018 r. i jeszcze trudniejsza sytuacja jest w tym roku. Rolnicy ponieśli ogromne straty. Patrząc na terminy, są opóźnienia w stosunku do roku ubiegłego z wypłatą odszkodowań. Żądamy konkretów, nie wiemy jak będziemy potraktowani. Z przyrodą nie wygramy, ale skutki możemy złagodzić. To, że rolnicy są stratni nie wynika z ich lenistwa tylko z okoliczności przyrody – mówił.  Prezes Izby Rolniczej podkreślał znaczenie powstałych sześciu stacji monitorowania suszy.

Przypomnijmy, w 2018 r. Sejmik uznał za zasadne zwiększenie sieci punktów pomiarowych na terenie województwa lubuskiego, z których korzysta Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zwiększenie gęstości stacji meteorologicznej sprawia, że wzrasta dokładność oraz jakość prezentowanych wyników. Gęstsza sieć powoduje zmniejszenie błędów powstałych w wyniku interpolacji KBW. 

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podkreślał, że powstanie stacji monitorowania suszy poprawiło sytuację. - Jest wiele problemów dotyczących rolnictwa i taka debata jest bardzo potrzebna. Jest to idealny moment, aby mówić i akcentować pewne kwestie. Opracowujemy obecnie Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego. Jest ona niezwykle potrzebna, po to aby określić w jakim kierunku nasz region będzie się rozwijał. Staramy się, aby w tej strategii sprawy rolnictwa były mocno zaakcentowane. Przekonuję także zarząd województwa, aby opracować branżową strategię – Strategię Rozwoju Rolnictwa i Wsi dla Lubuskiego. Chcemy to porządnie opracować, przy waszej pomocy, przy pomocy stowarzyszeń, rolników i ekspertów – mówił.    

Jak podkreślał wicemarszałek przed nami nowa perspektywa unijna i nie wiadomo, jakie środki zostaną przeznaczone na rolnictwo. Przekazał także informacje o aktualnych naborach. Przypomniał, że od 2 września trwa nabór na działania związane z gospodarką wodno-ściekową. Z początkiem roku ogłoszony zostanie także nabór na budowę dróg gminnych – to nie będą duże pieniądze, ale warto skorzystać – dodał na koniec wicemarszałek.

Głos zabrał także senator Waldemar Sługocki. – Jesteśmy w ważnym momencie, trwają prace nad strategią województwa. Uważam, że pomysł stworzenia Strategii Rozwoju Rolnictwa i Wsi dla województwa  to jak najbardziej pożądany dokument. Stanowiłby ważny element dla SRWL. Strategię województwa powinniśmy zbudować z horyzontem na dwie perspektywy unijne. Przed nami nowe wyzwania, a na pewno ta perspektywa nie będzie taka szczodra dla nas – mówił senator. Przypomniał także, że od początku chciał, aby środki z PROW oraz PO Ryby były na gruncie województw. – Waga problemów warmińsko-mazurskich czy śląskich jest zupełnie inna – dodał senator.

 

Poseł Krystyna Sibińska zwróciła uwagę na rolę kobiet na wsi. – Kobiety mają w niej swoje miejsce i zadania. Bardzo dobrze funkcjonują koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i ochotnicze straże pożarne. Panie organizują festyny, pikniki i, to wszystko powoduje, że w tych miejscowościach naprawdę dużo się dzieje – mówiła poseł.

Podczas debaty wysłuchano czterech wykładów dotyczących m.in. fotowoltaiki oraz inicjatyw na rzecz skracania łańcuchów dostaw żywności.

Organizatorami spotkania byli Lubuska Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze.Impreza odbyła się pod honorowym patronatem marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Galeria zdjęć

Debata Rolna 2019

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!