Szczegóły aktualności:

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 20-09-2019

19 września w siedzibie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne RPO-L2020. Jego celem było przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie.

W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy planujący ubieganie się o dofinansowanie oraz Radosław Wróblewski - Rzecznik Funduszy Europejskich i eksperci dokonujący oceny merytorycznej projektów.

Podczas spotkania zostały omówione kryteria merytoryczne dla Poddziałania 1.5.1 - ich zakres i wprowadzone zmiany. Szczególny nacisk położony został na te kryteria, których niespełnienie było najczęstszym powodem negatywnej oceny merytorycznej podczas poprzednich naborów. Eksperci omówili szczegółowo kryteria, w których wnioskodawcy najczęściej popełniają błędy oraz wskazała jak ich unikać.

Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w Poddziałaniu 1.5.1., I typ projektu, zaplanowane jest na październik 2019 r.

Zapisz się do naszego newslettera!