Szczegóły aktualności:

Mobilna informacja turystyczna

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 23-09-2019

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości 9 tys. zł na realizację zadania pn. Mobilna informacja turystyczna województwa lubuskiego.  

Zadanie publiczne będzie polegało na opracowaniu i wydrukowaniu 1000 sztuk turystycznych map województwa lubuskiego oraz przygotowanie, opracowanie i wykonanie składanej ścianki reklamowo-konferencyjnej z trybuną. Zarówno mapy jak i ścianka będą wykorzystywane podczas organizacji różnych imprez promujących województwo lubuskie.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapisz się do naszego newslettera!