Szczegóły aktualności:

Okrągły Stół Seniorów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 27-09-2019

27 września br. w bibliotece zielonogórskiej odbył się Okrągły Stół Seniorów. Celem debaty było omówienie sytuacji seniorów w województwie lubuskim, analiza potencjału, potrzeb i zagrożeń oraz wysłuchanie eksperckich refleksji na temat kierunku działań na rzecz najstarszych Lubuszan. Wnioski wynikające z debaty będą dla samorządu województwa cenną wskazówką do wyznaczania nowych priorytetów w polityce senioralnej regionu i kształtowania jej w taki sposób, by służyła całej społeczności.

Spotkanie prowadził Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, były wiceminister administracji i cyfryzacji. Na początku spotkania przedstawił dane demograficzne i tendencje na najbliższe lata. - Diagnoza GUS wskazuje, że seniorów z roku na rok będzie coraz więcej, przy czy liczba ludności będzie spadać. Sytuacja wygląda inaczej na wsi niż w miastach. Te znaczące zmiany demograficzne będą w dużej mierze następować w miastach. W 2050 r. w Lubuskiem będzie żyło więcej panów niż pań. Stanie się tak, gdyż będzie rodziło się mniej dziewczynek. Z tej informacji trzeba wyciągać wniosek tworząc politykę senioralną. Jest ogromna różnica miedzy osobami w wieku 60-70 lat, a w wieku 80-90 lat – mówił i wskazywał na termin „czwarty wiek”.

W czasie prezentacji podkreślano, że początkowo różnice w jakości i stylu życia między etapem poprzedzającym starość, a jej początkiem są mało zauważalne, prowadząc w efekcie do coraz powszechnego stosowania rozróżnienia między trzecim a czwartym wiekiem. Granica między trzecim a czwartym wiekiem była początkowo lokowana na poziomie 75 lat, ale zmiany w skali aktywności i sprawności coraz starszych osób, a także w stanie zdrowia seniorów uprawniają do tego, by przesunąć te granice na 80 rok życia.     

- Myśląc o seniorach w przyszłości musimy różnicować ofertę. Rozmawiajmy o przyszłości, dyskutujmy, jak tą przyszłość kształtować - podkreślał M. Wójcik.  

Podczas debaty zastanawiano się, w jaki sposób docenić potencjał i dorobek najstarszych mieszkańców regionu, jak powinna wyglądać współpraca seniorów z administracją samorządową, jak wykorzystać wiedzę i doświadczenie seniorów.

Podkreślano znaczenie kontaktów międzyludzkich, uczestnictwo seniorów w życiu społecznym, aktywność zawodową, więź międzypokoleniową.

Zastanawiano się także nad podniesieniem bezpieczeństwa – zdrowotnego, ekonomicznego, o tym, jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.    

Omówiono działania samorządu województwa dla najstarszych mieszkańców oraz programy społeczne dla seniorów.     

W debacie wzięli udział: senator Waldemar Sługocki, Jolanta Fedak - była Minister Pracy i Polityki Społecznej,  lek. med. Urszula Kawalec-Hurny, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, Urszula Chudak – przewodnicząca Lubuskiego Sejmiku Seniorów, Zofia Banaszak – prezes zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Mateusz Czechowski – założyciel Domu Dziennego Pobytu dla seniorów Alternatywy.

Idea okrągłego stołu służy rozwiązywaniu problemów, szukaniu kompromisów, ale przede wszystkim podkreśleniu równości i potrzebie dialogu, w którym wszyscy wezmą udział. Taka forma debaty jest dziś niezbędna, by móc stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom demograficznym.

Seniorzy w województwie lubuskim to liczna i mocno zróżnicowana grupa mieszkańców, mająca swoje oczekiwania i potrzeby, ale też różne szanse i możliwości na ich realizację. W czasie spotkania była okazja porozmawiać o kierunkach działań na rzecz starszych Lubuszan oraz wysłuchać eksperckich refleksji nad efektywnością dotychczas podejmowanych działań i projektów. Województwo lubuskie staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym seniorom. Inwestuje nie tylko w infrastrukturę, ale także w różne działania dedykowane osobom starszym.

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, Radni Województwa Lubuskiego, Radni Lubuskiego Sejmiku Seniorów, przedstawiciele Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku oraz osoby, którym tematyka ta jest bliska.   

Galeria zdjęć

Okrągły Stół Seniorów

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!