Szczegóły aktualności:

VI Biesiada Rybacka w Wojnowie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 30-09-2019

Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Wojnowie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 7 tys. zł na  zadanie pn. „VI Biesiada Rybacka w Wojnowie”.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu VI edycji Biesiady Rybackiej, do czego niezbędny jest zakup namiotu, zestawu stołów i ławek oraz banneru promującego stowarzyszenie i imprezę.

http://bip.lubuskie.pl/189/3290/Oferta_Wojnowo_Perspektywa_Turystyczna_Ziemi_Kargowskiej__E2_80_93
_Stowarzyszenia_na_Rzecz_Rozwoju_Lokalnego_z_siedziba_w_Wojnowie/

Zapisz się do naszego newslettera!