Szczegóły aktualności:

OSP w Jabłonowie z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 01-10-2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonowie decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości na 7 tys. zł na zadanie pn. „Szkolenia i prezentacje w zakresie profilaktyki ppoż., ratownictwa medycznego i zagrożeń”.

Zadanie publiczne będzie polegało na szkoleniu i prezentacji w zakresie profilaktyki ppoż., ratownictwa medycznego i zagrożeń. Do przeprowadzenia szkoleń, które mają się odbyć  w Wiejskim Klubie Florian, niezbędny jest montaż ogrzewania w ww. klubie.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Link do informacji na BIP:

http://bip.lubuskie.pl/189/3289/Oferta_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Jablonowie/

Zapisz się do naszego newslettera!