Szczegóły aktualności:

Związek Wędkarski z Gorzowa Wlkp. z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 01-10-2019

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. decyzją zarządu otrzymał wsparcie w wysokości 6 300 tys. zł na realizację zadania pn. „Spiningowe Zawody Wędkarskie Koła w Krzeszycach z zakończeniem sezonu wędkarskiego”.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu zawodów spiningowych w miejscowości Piskorzno. Najmłodsi będą mogli się wykazać w konkursie rysunkowym, którego tematem przewodnim będą ryby. Będą mogli też łowić pod opieką dorosłych. Zarówno dzieci jak i dorośli zapoznają się z podstawowymi zasadami zachowania nad wodą oraz zasadami połowu ryb. Organizacja imprezy wiąże się z koniecznością zakupu namiotów oraz zestawu stołów i ławek.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do oferty na BIP

http://bip.lubuskie.pl/189/3292/Oferta_Okregu_Polskiego_Zwiazku_Wedkarskiego_w_Gorzowie
_Wielkopolskim/

Zapisz się do naszego newslettera!