Szczegóły aktualności:

„Aktywni Razem”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 02-10-2019

„Aktywni Razem” Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. zł na realizację zadania pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu zawodów sportowych w ramach aktywności fizycznej dla  dzieci i młodzieży, do czego niezbędny jest zakup sprzętu sportowego, zestawu nagłaśniającego, namiotu piknikowego oraz  zestawów stołów i ławek.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta zamieszczona w BIP:

http://bip.lubuskie.pl/189/3293/Oferta__22Aktywni_Razem_22_Stowarzyszenia_Sportowo-Kulturalnego/

 

Zapisz się do naszego newslettera!