Szczegóły aktualności:

Mosty ważne dla Lubuskiego

Marzena Toczek | Wydarzenia | 03-10-2019
Mosty ważne dla Lubuskiego fot. Krzysztof Kubasiewicz

Dzięki zabiegom samorządu województwa jest pozytywna decyzja dotycząca budowy mostu na Odrze w Pomorsku. – Zabiegaliśmy o realizację tej inwestycji od wielu lat. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów i uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź. To bardzo ważny projekt, który koniecznie musimy zrealizować, ponieważ woda na Odrze od kliku lat nie pozwala na korzystanie z promów. Będziemy starać się też o kolejne inwestycje wiemy, że program będzie kontynuowany – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa w ramach rządowego Programu Mosty dla Regionów wnioskował o dofinansowanie realizacji 3 przepraw mostowych. - To inwestycje wpisane do Wojewódzkiego Programu Budowy Dróg od wielu lat. Zabiegaliśmy o środki finansowe na ich realizację z rezerwy budżetu państwa. Nie udało się. Dlatego most w Milsku zaczęliśmy budować z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wystąpiliśmy o realizację trzech inwestycji w ramach Programu Mosty dla Regionów. Chodzi o przeprawy w Pomorsku, Połęcku i Gościmcu – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. - Odbyliśmy wiele spotkań z samorządowcami dot. przebiegu tras, które mają przebiegać przez te mosty. Te spotkania z samorządowcami doprowadziły do przygotowania właściwej dokumentacji. Postanowiliśmy podzielić się kosztami. Nigdzie bowiem nie buduje się mostów ze środków samorządów, do tego potrzebna jest pomoc państwa. Stąd wnioski o dofinansowanie z programu rządowego. Mostów na Odrze mamy za mało - są tak naprawdę tylko dwa. To Słubice i Cigacice – dodał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Dzięki działaniom samorządu województwa pozytywną decyzję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uzyskał już projekt  budowy przeprawy w Pomorsku. Na jego realizację samorząd województwa otrzyma dofinansowanie na poziomie 80%. Całkowita wartość inwestycji to 88 mln zł.

Most przez Odrę w Pomorsku. Realizacja inwestycji umożliwi wyeliminowanie promu jako przeprawy międzybrzegowej wraz z budową niezbędnego odcinka drogi, poprowadzonego w całości po nowym śladzie. Takie rozwiązanie pozwoli ominąć m. Pomorsko. W miejscu planowanej budowy mostu w Pomorsku wraz z dojazdami obecnie funkcjonuje przeprawa promowa z ograniczonym tonażem do 6 ton. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz z powodu stanu rzeki, prom kursuje z ograniczeniami spowodowanymi zbyt wysoką lub niską wodą, silnym wiatrem, warunkami niedostatecznej widoczności; spływem kry. W ostatnich latach prom nie kursował: w 2016 r. - 83 dni, w 2017 r. - 32 dni, w 2018 r. - 163 dni.

Budowa mostu umożliwi płynne skomunikowanie z istniejącą siecią drogową regionu, w tym dojazd do drogi S3 (sieć TEN-T), co wpłynie na zwiększenie potencjału gmin, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i skrócenie czasu przejazdu. Nastąpi aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu.

Na pozytywną decyzję czekają także dwa pozostałe projekty: budowa mostu przez rzekę Odrę w Połęcku oraz Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec

Budowa nowej przeprawy przez Odrę w m. Połęcko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 ma priorytetowe znaczenie dla obsługi ruchu w województwie lubuskim. Ciąg DW138 łączy cztery drogi krajowe 22, 92, 29, 32 oraz autostradę A-2, co stanowi najkrótsze połączenie komunikacyjne od przejścia granicznego w Gubinie do autostrady A-2 oraz północnej części województwa (Gorzów Wlkp., Sulęcin). Po zrealizowaniu inwestycji DW138 nabierze znaczenia regionalnego, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz aktywizacji przyległych terenów. Budowa mostu zlikwiduje „wąskie gardło - przeprawa promowa, co wpłynie na zdynamizowanie rozwoju i konkurencyjności regionu oraz na równomierny rozwój aktywności gospodarczej i ekonomicznej regionu. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej umożliwi wykorzystanie przygranicznego położenia regionu oraz zapewni bezpieczne i szybkie połączenie z siecią TEN-T (A-2, S-3).

W miejscu planowanej budowy mostu w Połęcku wraz z dojazdami, obecnie funkcjonuje przeprawa promowa z ograniczonym tonażem do 6 ton. Zachodnia część województwa ma aktualnie 2 mosty na rzece Odrze, tj. w Krośnie Odrzańskim i w Słubicach (w ciągu DK 29). Nie ma żadnej przeprawy mostowej przez rz. Odrę.

Inwestycja w Gościmcu zlokalizowana jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim, na terenie gmin Zwierzyn i Drezdenko. Zakres inwestycji obejmuje budowę przeprawy mostowej przez rzekę Noteć, wraz z budową niezbędnych dojazdów do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 157. W obrębie planowanej budowy mostu z dojazdami istnieje obiekt mostowy, jednak z uwagi na zły stan techniczny i pogłębiającą się degradację ustroju nośnego istnieje realne ryzyko jego zamknięcia. W ramach zadania konieczna jest budowa nowego obiektu w nowej lokalizacji.

Samorząd województwa zabiega także o budowę mostów w Krośnie Odrzańskim oraz Kostrzynie na Odrą. Inwestycje te wpisane zostały do Kontraktu Terytorialnego na listę zadań podstawowych.

Galeria zdjęć

Mosty ważne dla Lubuskiego

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!