Szczegóły aktualności:

„WODNY ŚWIAT” z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 08-10-2019

Lokalna Grupa Rybacka „WODNY ŚWIAT” z Sulęcina decyzją zarządu województwa  otrzymała wsparcie w wysokości 6 tys. zł na zadanie pn. AKTYWNI MIESZKAŃCY WODNEGO ŚWIATA NA LUBUSKIM POGRANICZU.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne będzie polegało na organizacji Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 19 października br. poprzedzonych akcją promującą turystykę i krajoznawstwo w województwie lubuskim.

          

Zapisz się do naszego newslettera!