Szczegóły aktualności:

Park Kulturowy Grodzisko z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 08-10-2019

Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. „Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie – oznakowanie lokalnego dziedzictwa”.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu „Jesiennego spotkania w Parku Kulturowym Grodzisko”, na którym zaprezentowane będą zakupione i zamontowane w ramach zadania dwustronne tablice informacyjne o parku i grodzisku oraz mała infrastruktura drewniana (ławo-stół, kosz na śmieci i stojak na rowery). Wszystko zostanie udokumentowane za pomocą zakupionej kamery.

Odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy Jasień oraz turyści, odwiedzający teren parku. Zakupiona infrastruktura pozwoli im na zapoznanie się z informacjami na temat Parku kulturowego i Grodziska oraz umożliwi odpoczynek w bezpiecznym i przystosowanym do tego miejscu. Na spotkanie zaproszone zostaną organizacje turystyczne w regionu województwa lubuskiego (m. in. PTTK Gubin, PTTK Żary, PTTK Żagań).

Link do informacji na BIP:

http://bip.lubuskie.pl/189/3303/Oferta_Fundacji_Parku_Kulturowego_Grodzisko_w_Wicinie/

Zapisz się do naszego newslettera!