Szczegóły aktualności:

OSP w Górzycy z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 09-10-2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Górzycy decyzją zarządu otrzymała wsparcie w wysokości 7 tys. zł na zadanie pn. „15x2 – szkolenie  udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego”.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu na terenie gminy Górzyca, w miejscowościach: Górzyca, Czarnów, Żabice i Pamięcin, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zaznajomienia się z obsługą defibrylatora i zwrócenia uwagi na potencjalne zagrożenia związane z dniem codziennym. Organizacja szkoleń wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ratowniczego i zestawów szkoleniowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 08 października br., pozytywnie rozpatrzył ofertę stowarzyszenia i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości  7 000 zł.

Oferta zamieszczona w BIP:

http://bip.lubuskie.pl/189/3310/Oferta_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Gorzycy/

Zapisz się do naszego newslettera!