Szczegóły aktualności:

Sportowe Andrzejki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 09-10-2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Ciborza „Eskulap” decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. „Sportowe Andrzejki”.

 

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu na terenie gminy wiejskiej Skąpe, w miejscowości Cibórz, imprezy sportowo - rekreacyjnej w wigilię św. Andrzeja. Uczestnikami zadania będzie około 300 osób z różnych grup wiekowych, w tym mieszkańcy Gminy Skąpe, pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciborzu oraz turyści. 

Organizacja imprezy wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została zamieszczona w BIP:  

http://bip.lubuskie.pl/189/3311/Oferta_Stowarzyszenia_Przyjaciol_Ciborza__E2_80_9EEskulap_E2_80_9D/

Zapisz się do naszego newslettera!