Szczegóły aktualności:

Przełazy: Nieruchomość na sprzedaż

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 11-10-2019

Zarząd Województwa informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach internetowych: www.lubuskie.pl oraz www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości w Przełazach, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.

Kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

 (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Przełazy,

gmina Lubrza

obręb 0006, Przełazy

204/2

ZG1S/00040771/6

1,6500

275 610,00

13 785,00

1000

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub
tel. 68 45 65 471.

Zapisz się do naszego newslettera!