Szczegóły aktualności:

Kongres Gospodarczy o inteligentnych miastach

Michał Iwanowski | Wydarzenia | 11-10-2019

Smart City (inteligentne miasta) – to nie tylko naszpikowane elektroniką domy, zrównoważony transport publiczny czy zintegrowane usługi miejskie, ale także po prostu czysta woda i zielone skwery. Taki wniosek płynie z panelu dyskusyjnego pt. „Smart City – Simple City”, który odbył się w ramach drugiego dnia Kongresu Gospodarczego Lubuskie 2019, na terenie Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.

Co sprawia, że miasto jest „smart”? Jakie musi mieć cechy? Paneliści Kongresu wskazywali na pięć podstawowych cech: 1) inteligentne zarządzanie miastem, 2) inteligentna gospodarka, 3) sprawny transport i komunikacja, 4) czyste środowisko naturalne, 5) wysoka jakość życia.

Aspekty ekologiczne są więc tutaj bardzo wysoko punktowane, co doskonale koresponduje z głównymi tezami tegorocznego Kongresu, o których mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak w dniu otwarcia imprezy: - Budujemy konsekwentnie swoją markę, zieloną krainę nowoczesnych technologii, dlatego wybraliśmy na Kongresie temat bardzo nam bliski, czyli region przyjazny środowisku. Bo takie jest przecież ukierunkowanie polityki spójności. Bardzo się cieszę, że Europa wpisuje się w naszą strategię, budując „zieloną Europę”. Ale dużo jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie. Przede wszystkim – edukacja. My już wybraliśmy nasze inteligentne specjalizacje regionu. To zielona gospodarka, zdrowie i jakość życia. Chcemy budować przyszłość regionu w oparciu o nasze naturalne dziedzictwo.

A jak to wygląda w lubuskich miastach? Prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego Radosław Grech omówił wyniki analizy przeprowadzonej przez CEO na podstawie danych wielu instytucji. Okazuje się, że analizowane lubuskie miasta znacznie się różnią, w zależności od badanej kategorii. Przykładowo: jeśli lepsze jest środowisko naturalne, to gorzej wypada komunikacja lub gospodarka, a z kolei inteligentne zarządzanie miastem wcale nie oznacza wyższej jakości życia. – Stolice regionu, czyli Gorzów i Zielona Góra najlepiej wypadały pod względem transportu i komunikacji miejskiej, co jest oczywiste z uwagi na skalę i możliwości tych miast. Ale już środowisko naturalne czy jakość życia nie wypadały tak obiecująco – mówił R. Grech.

Wyniki analizy – zobacz prezentację

Radosław Grech podkreślił, że dla ekologicznych aspektów życia w mieście duże znaczenie mają wskaźniki gotowości technologicznej budynków i wskaźniki oceny budynków „smart”, na które składa się: 1) optymalizacja zużycia energii, 2) akumulacja zielonej energii, 3) automatyczna diagnostyka i przewidywanie (czyli systemy monitorowania zagrożeń), 4) automatyczne regulowanie komfortu użytkownika.

O znaczeniu nowoczesnych tzw. platform usług miejskich mówił z kolei Paweł Sokołowski z firmy Asseco Data Systems SA. Sprawność obsługi i dostępność do usług miejskich ma bowiem ogromny wpływ nie tylko na jakość życia w mieście, ale także – co podkreślił prelegent – na depopulację wielu polskich małych i średnich miast. – Jeździłem po wielu miastach i miasteczkach i bywają takie, w których rocznie ubywa po 500 osób – mówił. Usługi miejskie, urzędowe, komunikacyjne, kulturalne czy sportowo-rekreacyjne powinny być jak najlepiej zintegrowane i łatwo dostępne. Jako dobry przykład wdrożenia takiej platformy, podał Śląską Kartę Usług Miejskich, której wdrożenie było wprawdzie kosztowne, ale której pozytywne efekty są odczuwane przez ogół mieszkańców śląskiej aglomeracji.

Z kolei prof. Andrzej Greinert z Uniwersytetu Zielonogórskiego mówił o „zielonej” i „błękitnej” infrastrukturze, jako kapitale miejskim. Co się kryje za tymi kolorami? Najkrócej mówiąc – drzewa i woda. Niestety, sytuacja regionu lubuskiego nie jest pod tym względem satysfakcjonująca. Prof. Greiner zwrócił bowiem uwagę na deficyty wody. – Nasz region już od 40 lat tkwi w deficycie wody, co oznacza, że od dwóch pokoleń potencjał parowania jest wyższy niż suma opadów na tym terenie – mówił. – Ostatnie lata były wyjątkowo suche, ale to trwa już 40 lat. Problemy z wodą będą coraz większe, woda będzie coraz droższa. Tego możemy być pewni. Mamy ogromne problemy z odnowieniem zasobów wód podziemnych. A to sprawia, że ta woda, która pozostaje w złożach jest coraz gorszej jakości. To nieuniknione procesy geologiczne, wynikające z ubytku wody.

Prof. Greinert mówił też o znaczeniu drzew i krzewów dla jakości życia w miastach, co dla włodarzy wielu polskich miast wcale nie jest takie oczywiste. – Zieleń zapobiega erozji gleby, jedno drzewo zapewnia tlen kilku mieszkańcom miasta, a jednocześnie potrafi zaabsorbować tyle dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne – podkreślał profesor.

Podczas drugiego dnia Kongresu odbył się także panel dotyczący relacji pomiędzy start-upami a korporacjami pt. „Łączenie dwóch światów”. Można było dowiedzieć się m.in. gdzie szukać wsparcia przy rozwoju własnego biznesu, jak budować firmę w oparciu o pasje, co to są innowacje zorientowane na człowieka, jakie są mechanizmy finansowania start-upów i jak przełamać bariery współpracy pomiędzy start-upami a korporacją.

Zapisz się do naszego newslettera!