Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-10-2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrzanach decyzją zarządu otrzymało wsparcie w wysokości 7 tys. zł na zadanie pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Kalina działającego przy KGW w Bobrzanach ”.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu występu przedstawiającego folklor, stroje i tradycje lubuskiej wsi, ludowe piosenki i tradycje z nim związane, a także pieśni patriotyczne. Organizacja takiego spotkania ma stać się nową lokalną tradycją, a wykonane utwory ludowe i patriotyczne wpływać będą na integrację wielu środowisk wiejskich.

Niezbędnym do wykonania zadania publicznego jest dokonanie zakupu strojów ludowych – folklor lubuski dla 9 członków zespołu Kalina, działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bobrzanach. Ich zakup wpłynie znacząco na jakość prezentacji, oprócz śpiewu i muzyki członkowie zespołu pomowca będą lubuski folklor.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do oferty na bip poniżej.

http://bip.lubuskie.pl/189/3315/Oferta_Kola_Gospodyn_Wiejskich_w_Bobrzanach/

Zapisz się do naszego newslettera!