Szczegóły aktualności:

BDO – bezpłatne szkolenia

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 16-10-2019

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne szkolenie „Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  

Jeśli jesteś:

 • podmiotem, który wytwarza, transportuje odpady oraz prowadzi ewidencję tych odpadów, ale również wprowadza na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny,
 • producentem,
 • importerem i wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań,

już dziś zapisz się na szkolenie z funkcjonowania elektronicznego modułu ewidencji systemu BDO, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą o odpadach.

Program szkolenia:

 • Najważniejsze informacje o systemie BDO:
 • informacje ogólne
 • omówienie głównych modułów systemu:
  • moduł rejestracji
  • moduł ewidencji
  • moduł sprawozdawczy
 • Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów
  • karta ewidencji odpadów
  • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
  • karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
  • karta przekazania odpadów komunalnych
 • Korzyści wynikające z uruchomienia systemu BDO
 • Panel dyskusyjny

Więcej informacji na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://bdo.mos.gov.pl/news/cykl-bezplatnych-szkolen-regionalnych-funkcjonowanie-bazy-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami/

Zapisz się do naszego newslettera!