Szczegóły aktualności:

„Aktywni Żukowianie”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 16-10-2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie decyzją zarządu otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. „Aktywni Żukowianie”.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu występu przedstawiającego folklor, stroje i tradycje lubuskiej wsi, ludowe piosenki i tradycje z nim związane, a także pieśni patriotyczne. Organizacja takiego spotkania ma stać się nową lokalną tradycją, a wykonane utwory ludowe i patriotyczne wpływać będą na integrację wielu środowisk wiejskich.

Zadanie publiczne polega na przeprowadzeniu kursów cateringowego oraz sztuki carvingu, które mają się odbyć w świetlicy w Żukowie. Do przeprowadzenia warsztatów niezbędny jest zakup m.in. sprzętu AGD oraz profesjonalnych nożyków do carvingu.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do oferty na BIP poniżej: http://bip.lubuskie.pl/189/3321/Oferta_Kola_Gospodyn_Wiejskich_w_Zukowie/

Zapisz się do naszego newslettera!