Szczegóły aktualności:

Powrót do tradycji

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 17-10-2019

Koło Gospodyń Wiejskich Rudniczanie 18 decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. „Powrót do tradycji”.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu spotkania kulturalnego w Krzeszycach, podczas którego wystąpią lokalne zespoły w tym folklorystyczny zespół ludowy Rudniczanka, działający przy Kole Gospodyń Wiejskich Rudniczanie 18, obchodzący w tym roku 55-lecie swojego istnienia. Głównym celem projektu jest powrót do tradycji oraz wzmocnienie więzi i jedności społeczności lokalnej, propagowanie i krzewienie polskiej kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu.

Niezbędnym do wykonania zadania publicznego jest zakup namiotu, który ma na celu zabezpieczenie zaplecza gastronomicznego przed warunkami atmosferycznymi; grilla gazowego wraz z osprzętem umożliwiającego wykonanie potraw oraz komplet blach do wypieku ciast wraz z  kompletem pojemników do przetransportowania wypieków; komplet pater do serwowania ciast, warnik do podgrzewania wody do zaparzania kawy oraz herbaty wraz z termosami oraz garnki potrzebne do gotowania.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do oferty na BIP:

http://bip.lubuskie.pl/189/3322/Oferta_Kola_Gospodyn_Wiejskich_Rudniczanie/

Zapisz się do naszego newslettera!