Szczegóły aktualności:

Przedsiębiorco skorzystaj z bezpłatnego wsparcia

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 18-10-2019

Early Warning Europe – ostatni moment na skorzystanie z darmowego wsparcia dla przedsiębiorstw w kryzysie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP, a Twoja firma znalazła się w sytuacji kryzysowej lub widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności – skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów. Czas na skorzystanie z usług doradczych i monitoringowych upływa z końcem października 2019 r.

Do końca października 2019 r. doświadczeni przedsiębiorcy pomogą Ci zidentyfikować najtrudniejsze kwestie i pokierują Ciebie dalej, towarzysząc w procesie wprowadzania zmian. To ostania szansa, aby skorzystać z wysokiej, jakości usług doradczych i mentoringowych.

Projekt ten jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. Celem projektu Early Warning Europe jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Do tej pory ze wsparcia w ramach programu skorzystało już ponad 700 firm.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna. W ramach projektu można uzyskać również odpłatne wsparcie od doradców restrukturyzacyjnych.

Projekt umożliwia doradztwo w zakresie takich tematów jak m.in. problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań i strategii rozwoju.

Korzyści dla właścicieli firm, jakie wynikają z uczestnictw w projekcie Early Warning, to m.in.: konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami, bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców oraz zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa.

Źródło finansowania projektu Early Warning
Grant UE (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME) oraz dotacja celowa.

Termin realizacji
Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz www.ffr.pl/pl/ewe lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

Zapisz się do naszego newslettera!