Szczegóły aktualności:

Polski Czerwony Krzyż pomaga od 100 lat

Marzena Toczek | Zdrowie | 22-10-2019
Polski Czerwony Krzyż pomaga od 100 lat fot. Małgorzata Tramś-Zielińska

Od 100 lat wszędzie dla wszystkich - to piękne hasło jubileuszu stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczysta Gala odbyła się 22 października br. w Filharmonii Zielonogórskiej. Była to okazja do podsumowania działalności, a także wręczania odznaczeń i wyróżnień. Gościem uroczystości w imieniu marszałek Elżbiety Anny Polak był wicemarszałek Łukasz Porycki.

Podczas uroczystości wicemarszałek Łukasz Porycki wręczył "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". Odznaki odebrali: Danuta Hrycak - długoletnia działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża, Dorota Mundry - od 2003 r. członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Nafta" Zielona Góra oraz Henryk Piotr Zborowski - długoletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża aktywnie zaangażowany w działaność w honorowym krwiodawstwie.  

Danuta Hrycak - długoletnia działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 1973-2003 opiekunka szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Aktywnie uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach i programach organizowanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Żaganiu i Okręgowy w Zielonej Górze. Przygotowywała paczki żywnościowe w okresie przedświątecznym dla podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża z rejonu żarskiego.  Przez 10 lat wspólnie z krwiodawcami organizowała jesienną zbiórkę płodów rolnych dla Domu Dziecka z Łęknicy oraz dla najbardziej potrzebujących krwiodawców. Za swoją długoletnią pracę społeczną wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Polski Czerwony Krzyż.

Dorota Mundry - od 2003 r. członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Nafta” w Zielonej Górze, gdzie aktywnie włącza się we wszystkie wydarzenia promujące honorowe krwiodawstwo. Wspólnie z Rejonowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze od lat organizuje akcje zbiorowego oddawania krwi, podczas których prowadzi prelekcję dla dzieci przedszkolnych, gdzie poznają historię polskiego krwiodawstwa. Jest organizatorką akcji „Górnik w przedszkolu”, podczas której pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Oddziału w Zielonej Górze odwiedzają przedszkola i opowiadają o pracy górnika naftowca oraz historii zielonogórskiej nafty. Od 15 lat prowadzi kronikę Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Nafta”, który w 2018 r. obchodził swój jubileusz 50-lecia istnienia.

Henryk Piotr Zborowski - długoletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża aktywnie zaangażowany w działalność w honorowym krwiodawstwie. Od 1988 r. prowadzi aktywną działalność w kolejowym Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Czerwieńsku. Był współorganizatorem wielu zbiorowych akcji oddawania krwi organizowanych na terenie zakładu pracy. W 2004 r. został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia. Od 2005 r. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Polskich Kolejach Państwowych „Cargo Tabor – Czerwieńsk” Sp. z o.o. Za swoją działalność w honorowym krwiodawstwie został odznaczony przez Ministra Zdrowia w 2006 r. odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W 2008 r. w uznaniu zasług w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w propagowaniu ideei honorowego krwiodawstwa został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

- Gratuluję i życzę satysfakcji z wykonywanej działalności - mówił wicemarszałek. Przedstawił także działania urzędu marszałkowskiego w zakresie idei honorowego krwiodawstwa, wspominając o akcjach  organizowanych w urzędzie, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki nim udało się zebrać ponad 300 litrów krwi.  


Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Galeria zdjęć

Jubileuszu stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!