Szczegóły aktualności:

„LUBUSZ” z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 21-10-2019

Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” ze Słubic decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. 30. Jubileuszowe Narodowe Biegi Uliczne o Puchar Słubic 2019.

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji imprezy biegowej. Narodowe Biegi Uliczne o Puchar Słubic, zorganizowane będą dla mieszkańców województwa lubuskiego w kategoriach od przedszkola do kategorii K i M szkół ponadpodstawowych na dystansach od 300 - 1.400 metrów. Celem biegów jest uczczenie Święta Niepodległości, popularyzacja biegów masowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapisz się do naszego newslettera!