Szczegóły aktualności:

Bądź aktywny, kreatywny

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 21-10-2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonowie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 4 350,00 zł na zadanie pn. „Bądź aktywny, kreatywny!!!”.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji cyklu warsztatów plastycznych oraz śpiewaczych, które odbywać się będą w listopadzie i grudniu. Warsztaty plastyczne pozwolą uczestnikom rozwijać swoje talenty, a także nabywać nowe umiejętności w zakresie rękodzieła i dekoracji z wykorzystaniem różnych technik, np. Decoupage. Warsztaty śpiewacze służyć będą nabywaniu umiejętności wokalnych umożliwiających zespołowe śpiewanie, a w dalszej perspektywie utworzenie zespołu wokalnego. Do przeprowadzenia w/w zajęć niezbędny jest zakup materiałów plastycznych, instrumentu (Keyboard), wzmacniacza, statywów do nut i tekstów oraz regałów umożliwiających przechowywanie zakupionych materiałów i wykonanych na zajęciach prac.

Link do informacji na BIP:

http://bip.lubuskie.pl/189/3327/Oferta_Kola_Gospodyn_Wiejskich_w_Jablonowie/

Zapisz się do naszego newslettera!