Szczegóły aktualności:

Mobilny punktu promujący Lubuskie Muzeum Wojskowe

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 22-10-2019

Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 6 tys. zł na zadanie pn. Stworzenie mobilnego punktu promującego Lubuskie Muzeum Wojskowe.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne będzie polegało na stworzeniu mobilnego punktu promocyjnego, który będzie promował muzeum, jego zbiory, w tym czołową w kraju kolekcję ciężkiego sprzętu wojskowego, oraz ofertę edukacyjną. Znajdą się w nim także informacje o lubuskim szlaku Militariów i fortyfikacji.

Punkt prezentowany będzie przez członków Towarzystwa w trakcie organizowanych i współorganizowanych przez Towarzystwo wydarzeniach kulturalnych.

Zapisz się do naszego newslettera!