Szczegóły aktualności:

OSP w Wichowie z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 23-10-2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Wichowie decyzją zarządu województwa otrzymała dofinansowanie w wysokości 6900 zł na realizację zadania pn. „Turniej bilarda – działaniem integracyjnym młodzieży i seniorów”.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu na terenie wsi Wichów w świetlicy strażackiej turnieju gry w bilard. Organizacja imprezy wiąże się z koniecznością zakupu stołu bilardowego wraz z wyposażeniem, doposażenie świetlicy strażackiej w meble do siedzenia, doposażenie zaplecza kuchennego w drobny sprzęt oraz zakup nagród dla uczestników turnieju. Uczestnikami zadania będą mieszkańcy Wichowa (powiat żagański) i Mirocina Górnego (powiat nowosolski) z wszystkich grup wiekowych. 

Oferta została zamieszczona w BIP: 
http://bip.lubuskie.pl/189/3333/Oferta_Ochotniczej_Strazy_Pozarnej_w_Wichowie/

Zapisz się do naszego newslettera!