Szczegóły aktualności:

Fundusze Europejskie dla uczelni

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 23-10-2019
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektów wspierających rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu. Wynika ono z konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Spotkanie odbędzie się 4 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Dofinansowanie w konkursie przeznaczone będzie na rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: marta.zakrzewska@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2019 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania / niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Szczegóły dotyczące spotkania są dostępne poniżej:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone na poniższej stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-bpo19/

Zapisz się do naszego newslettera!