Szczegóły aktualności:

Międzyrzecz: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 24-10-2019
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach internetowych www.lubuskie.pl oraz www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Międzyrzeczu.
Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości  (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

 

Międzyrzecz,

ul. Poznańska 109/27

obręb 1, Międzyrzecz 

 

34/147

GW1M/00044967/6

0,1493

 

885 000 ,00

 

44 250,00

1100

Przetarg odbędzie się w dniu  10.01.2020 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Szczegółowych informacji, w sprawie  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471.

Zapisz się do naszego newslettera!